Wrocławski deweloper zakończył przegląd opcji strategicznych i przyjął zaktualizowaną strategię rozwoju. Spółka zamierza dalej rozwijać działalność deweloperską, dodatkowo tworząc nowy segment działalności – wynajem nieruchomości komercyjnych. W segmencie deweloperskim i2 Development celuje we wzrost skali działalności pozwalający na sprzedawanie 1 tys. lokali.

Zaktualizowana strategia rozwoju i2 Development zakłada równoległy rozwój biznesu deweloperskiego oraz segmentu wynajmu. W segmencie deweloperskim podstawowym biznesem grupy pozostanie realizacja projektów mieszkaniowych, celem Grupy jest jednak wzrost skali działalności w tym obszarze do poziomu pozwalającego na realizowanie rocznej sprzedaży na poziomie 1 tys. lokali. Spółka chce pozostać jednym z liderów segmentu luksusowych lokali we Wrocławiu, równocześnie rozszerzając ofertę mieszkań ze średniej półki cenowej, adresowanych do szerszego grona klientów. Strategia zakłada, że rynek wrocławski pozostanie główną lokalizacją dla działalności Grupy, dopuszczając równocześnie wejście i2 Development na inne rynki.

Dla dywersyfikacji działalności i2 Development ma w ramach grupy rozwijać wynajem nieruchomości, który ma stać się oddzielnym segmentem, docelowo angażującym połowę kapitału. Celem Grupy jest stworzenie, głównie w oparciu o realizowane przez Grupę deweloperskie projekty komercyjne, zdywersyfikowanego portfela nieruchomości biurowych oraz usługowych (lokale handlowo-usługowe), generującego dla Grupy stabilny dochód z najmu oraz, w przypadku sprzedaży dojrzałych aktywów segmentu inwestorom zewnętrznym, dochód ze sprzedaży. W przyszłości i2 Development przeniesienie części z portfela nieruchomości do dedykowanych spółek, czerpiących dochody z wynajmu i regularnie wypłacających dywidendę akcjonariuszom, akcje lub udziały w których oferowane będą inwestorom zewnętrznym.

– Aktualizacja strategii zamyka proces przeglądu opcji strategicznych Grupy. Praca, którą wykonaliśmy, pozwoliła nam potwierdzić atuty biznesowe Grupy i jej duży potencjał wzrostu, z drugiej strony zaś zwiększyć nasz know-how i dodatkowo usprawnić działanie naszej organizacji. Jesteśmy przekonani, że obrany kierunek rozwoju Grupy, zakładający samodzielny rozwój w oparciu o dwa główne obszary działalności – deweloperski i wynajmu nieruchomości, jest optymalnym z perspektywy interesów Akcjonariuszy, i2 Development w 2019 r. rozpoczyna okres zbioru finansowych plonów intensywnej pracy wykonanej w minionych latach. Z jednej strony w perspektywie kolejnych kwartałów będziemy odnotowywać rosnące przepływy z działalności operacyjnej związane z finalizacją szeregu inwestycji, z drugiej jesteśmy gotowi, by dynamicznie zwiększać skalę działalności deweloperskiej, wprowadzając do oferty kolejne projekty. Jestem przekonany, iż 2019 rok i kolejne dostarczą naszym interesariuszom wielu powodów do biznesowej satysfakcji z uczestnictwa w naszym projekcie – komentuje Marcin Misztal, prezes i2 Development S.A.

I2 Development to wiodący wrocławski deweloper, specjalizujący się w projektach mieszkaniowych i apartamentowych o podwyższonym standardzie. Obecnie spółka realizuje projekty z blisko 70 tys. mkw. PUM/PUU, oraz ma w przygotowaniu inwestycje pozwalające na wybudowanie blisko 74 tys. mkw. PUM/PUU. Spółka od 2016 r. jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.