Misja i wartości

Misja i wartości

Nieustannie dążymy do pozycji lidera rynku deweloperskiego w kraju. Oferujemy więcej niż mieszkania czy lokale. Staramy się wpływać na rzeczywistość i kształtować miejsce, którym otaczamy każdą z inwestycji.

Mamy przekonanie, że każda inwestycja musi być praktyczna, funkcjonalna i harmonijna z otoczeniem lub miejscami historycznymi. Dlatego tak ważne jest dla nas miejsce, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna prowadzonego przez nas biznesu.

Wierzymy w ludzi

Myślimy o nich i ich potrzebach.

Przejrzyste i transparentne zasady i dobre warunki pracy dla zatrudnionych, partnerów i poddostawców stanowią fundamenty gospodarowania zasobami – nie tylko tymi ludzkimi. Na nich budujemy wsparcie finansowe i pomoc niematerialną w zależności od możliwości Grupy i potrzeb naszych pracowników oraz ich rodzin.