Poszukujemy nieruchomości

W obszarze naszego zainteresowania są nieruchomości

  • o ustabilizowanym stanie prawnym
  • pozwalające na realizację inwestycji mieszkaniowych (zabudowa jedno- i wielorodzinna)
  • pozwalające na realizację inwestycji komercyjnych (biura, hotele, galerie handlowe)

Jesteśmy gotowi na współpracę z:

  • gminami miejskimi zdecydowanymi na wejście do spółki z gruntem jako aport
  • osobami prywatnymi i firmami posiadającymi atrakcyjnie położone nieruchomości oraz zainteresowanymi wspólnym przedsięwzięciem biznesowym

W składanych ofertach prosimy o poniższe informacje:

  • lokalizacja i powierzchna gruntu
  • przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania
  • proponowana cena
  • kontakt do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty

Dzięki dużemu doświadczeniu w nabywaniu nieruchomości gwarantujemy szybki, sprawny i profesjonalny proces zakupu gruntów.

Swoją ofertę możesz przesłać na adres e-mail: ekspansja@i2development.pl.