The Financial Data

Basic financial data for 2018-2019

 20192018
PROFIT AND LOSS ACCOUNT[Thousand. PLN][Thousand. PLN]
Sales revenue and equated with them139 79495 546
change y/y46,5%17,6%
Gross profit on sales26 3504 313
change y/y83,6%(504,8%)
gross margin on sales18,8%4,5%
EBITDA36 122(7 182)
change y/y119,9%262,3%
EBITDA margin25,8% (7,5%)
EBIT36 532(7 641)
change y/y120,9%248,5%
marża EBIT26,1% (8,0%)
Net profit(4 177)28 953
change y/y 793,2%62,6%
net profit margin(3,0%)%30,3%
number of shares [no.]9 700 0009 700 000
EPS [net profit / number of shares](2,3)0,3
DPS [dividend paid / number of shares]
 
BALANCE[Thousand. PLN][Thousand. PLN]
Fixed assets138 12367 133
Assets419 276506 966
Equity capital241 498248 583
Long-term liabilities117 027183 056
Current liabilities198 874142 459
Assets Total = Total Liabilities557 399574 099
ROE [%](1,7%)11,6%

Files to download

i2 Development idzie na GPW. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny – konferencja prasowa 31.03.2016.

pdf 1.19 MB
pobierz plik

Przewodnik po grupie kapitałowej I2 Development

pdf 4.01 MB
pobierz plik

Prezentacja wyników i2 Development S.A. za 2017 r.

pdf 2.46 MB
pobierz plik

Prezentacja wyników i2 Development S.A. za 1H’2017

pdf 2.41 MB
pobierz plik