Działalność i rynek

Działalność na Wrocławskim rynku

Grupa i2 Development prowadzi działalność na wrocławskim rynku deweloperskim i budowlanym – jako generalny wykonawca.

Zajmuje się przygotowywaniem projektów architektonicznych, sprzedażą, przygotowywaniem projektów wnętrz, ich aranżacją oraz administrowaniem nieruchomościami. Do segmentów działalności Grupy należą: nieruchomości mieszkaniowe o podwyższonym standardzie i standardzie Premium (75%) oraz nieruchomości komercyjne (25%). Dolnośląski rynek mieszkaniowy uznawany jest za jeden z najbardziej obiecujących krajowych rynków.

40-60 m2

najczęściej kupowana powierzchnia

3

rynek mieszkaniowy w Polsce

6044

średnia cena za m2

+1.4%

wskaźnik wzrostu sprzedaży mieszkań

Informacje o rynku

W Polsce występuje niedopasowanie popytu i podaży na rynku mieszkaniowym. Ta nierównowaga jest skutkiem trwającego od kilku lat niedoboru mieszkań.

Średni wskaźnik zasobów mieszkaniowych przypadający na 1.000 mieszkańców krajów europejskich osiągnął poziom 452 mieszkań. Najmniej mieszkań na 1.000 mieszkańców odnotowano m.in. w Polsce (360 mieszkań), co oznacza 20% poniżej średniej. Tak znacząca różnica rokuje utrzymaniem się przewagi popytu nad podażą na krajowym rynku mieszkaniowym w najbliższych kilku latach. Stolica Dolnego Śląska przyciąga nowych mieszkańców, co powoduje, iż od kilku lat miasto znajduje się w pierwszej czwórce miast o najwyższej aktywności budownictwa mieszkaniowego. Duże zainteresowanie inwestycjami mieszkaniowymi o wysokim standardzie wykończenia, niewielkim metrażu oraz stabilnej cenie potwierdzają wewnętrzne raporty sprzedażowe i2 Development przygotowane w oparciu o ewidencję umów zawartych z klientami.