Ład korporacyjny

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW

i2 Development stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Elementem naszej strategii jest dbałość o przestrzeganie zasad, którymi rządzi się rynek regulowany. Dzięki temu nasi klienci oraz akcjonariusze mogą mieć pewność, że działania podejmowane przez spółkę są prowadzone z poszanowaniem ich interesów oraz są zgodne z prawem.

Ład korporacyjny (corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy.

 Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką – efektem ich stosowania jest większa transparentność, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także na płaszczyźnie nieregulowanej przez prawo.

Więcej informacji o zasadach ładu korporacyjnego znajdą Państwo na stronie Giełdy Papierów Wartościowych: Dobre praktyki spółek notowanych na GPW.

Pliki do pobrania

Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

pdf 0.11 MB
pobierz plik

Regulamin Rady Nadzorczej

pdf 0.62 MB
pobierz plik

Statut Spółki

pdf 0.61 MB
pobierz plik

Regulamin Zarządu

pdf 0.45 MB
pobierz plik

Regulamin Walnego Zgromadzenia

pdf 0.12 MB
pobierz plik