Dane finansowe

Podstawowe dane finansowe 2015-2020

2020
2019
2018
2017
2016
2015
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
tys PLN
tys PLN
tys PLN
tys PLN
tys PLN
tys PLN
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
214 775
139 794
95 546
78 758
93 485
84 647
zmiana r/r
53,6%
46,3%
17,6%
(18,7%)
9,5%
41,0%
Zysk brutto ze sprzedaży
29 727
26 350
4 313
26 081
2 531
(8 919)
zmiana r/r
11,4%
83,6%
(504,8%)
90,3%
452,4%
100,3%
marża brutto ze sprzedaży
13,8%
18,8%
4,5%
33,1%
2,7%
(10,5%)
EBITDA
18 281
36 122
(7 182)
11 655
10 408
(8 610)
zmiana r/r
(97,6%)
119,9%
262,3%
10,7%
182,7%
103,8%
marża EBITDA
8,5%
25,8%
(7,5%)
14,8%
11,1%
(10,2%)
EBIT
18 449
36 532
(7 641)
11 343
10 155
(8 980)
zmiana r/r
(98,0%)
120,9%
248,5%
10,5%
188,4%
102,8%
marża EBIT
8,6%
26,1%
(8,0%)
14,4%
10,9%
(10,6%)
Zysk netto
10 732
(4 177)
28 953
10 828
6 028
16 795
zmiana r/r
138,9%
793,2%
62,6%
44,3%
(178,6%)
100,4%
marża zysku netto
5,0%
(3,0%)
30,3%
13,7%
6,4%
19,8%
liczba akcji [szt]
9 700 000
9 700 000
9 700 000
9 700 000
9 700 000
8 000 000
EPS [zysk netto/ liczba akcji]
0,9
(2,3)
0,3
0,9
1,6
0,5
DPS [dywidenda wypłacona/ liczba akcji]
1,1
1,9
BILANS
tys PLN
tys PLN
tys PLN
tys PLN
tys PLN
tys PLN
Aktywa trwałe
152 061
138 123
67 133
66 830
89 140
109 636
Aktywa obrotowe
305 375
419 276
506 966
396 643
279 476
230 686
Kapitał własny
252 863
241 498
248 583
230 507
237 260
202 251
Zobowiązania długoterminowe
53 899
117 027
183 056
153 679
81 273
59 351
Zobowiązania krótkoterminowe
150 674
198 874
142 459
79 287
46 799
60 675
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem
457 436
557 399
574 099
463 473
368 616
340 321
ROE [%]
4,2%
(1,7%)
11,6%
4,7%
2,5%
8,3%

Pliki do pobrania

i2 Development idzie na GPW. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny – konferencja prasowa 31.03.2016.

pdf 1.19 MB
pobierz plik

Przewodnik po grupie kapitałowej I2 Development

pdf 4.01 MB
pobierz plik

Prezentacja wyników i2 Development S.A. za 2017 r.

pdf 2.46 MB
pobierz plik

Prezentacja wyników i2 Development S.A. za 1H’2017

pdf 2.41 MB
pobierz plik