Obligacje

Obligacje

i2 Development SA jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Dane finansowe prezentowane są w sekcji z raportami okresowymi, natomiast pozostałe obowiązki informacyjne wynikające z Warunków Emisji Obligacji serii L, M, N i O prezentowane są poniżej:

INFORMACJE DLA OBLIGATARIUSZY

Jeśli jesteś Obligatariuszem serii L, M lub N i nie posiadasz danych do logowania – prosimy o kontakt pod adresem ir@i2development.pl.

2022-05-30
Dane finansowe za I kwartał 2022 r. oraz dodatkowe informacje dla obligatariuszy serii L, M, N oraz O dostępne po zalogowaniu.

2022-04-29
Operat szacunkowy dla nieruchomości przy ul. Wielkiej 27, będącej zabezpieczeniem obligacji serii L, M, N i O.

Pobierz

2021-11-15
Wyciąg z operatu szacunkowego dla nieruchomości przy ul. Wielkiej 27będącej zabezpieczeniem obligacji serii L, M i N.

Pobierz

2021-11-15
Dodatkowe informacje dla obligatariuszy serii L, M i N dotyczące III kwartału 2021 r. oraz jego korekty dostępne po zalogowaniu.

Dostęp do pełnego operatu szacunkowego nieruchomości przy ul. Wielkiej 27 możliwy jest po zalogowaniu jedynie dla Obligatariuszy serii L, M lub N.